Dr Petrus Johannes Groenewald

Politician Profile Page

Petrus Johannes Groenewald

Appearances

 • NO412E 4 Mar 2015

  Agb Voorsitter, ek dink die reling is verkeerd en ek sal vir u s hoekom ek dink dit is verkeerd.

  Agb Maynier vra vir die agb Minister of hy verantwoordelikheid sal aanvaar. Hy vra nie oor die saak, die meriete van die saak of enige iets anders nie. Hy vra ...

 • NO435E 4 Mar 2015

  Chairperson, let me start by saying that I quite agree with the hon Minister when he said that the services did well. They did very well. They did so well that you can read all the secret documents from Al Jazeera. [Applause.]

  I want to ask the hon Minister something ...

 • NO412E 4 Mar 2015

  Hon Chair, on a point of order: I just want to make sure that you clearly understood what I said because I doubt whether the legal people understand Afrikaans as well as they are supposed to. Is it clear that the point the FF Plus is rising on is not ...

 • MOTION OF NO CONFIDENCE IN PRESIDENT ZUMA (Draft Resolution) 3 Mar 2015

  Agb Speaker, die standpunt van die FF Plus op hierdie aangeleentheid is dat dit die taak van hierdie Huis is om die uitvoerende gesag tot verantwoording te roep. Maar daar is ook 'n plig en 'n verantwoordelikheid op agb lede van hierdie Huis om verantwoordelik op te tree as hulle ...

 • CONSIDERATION OF PERSON RECOMMENDED FOR APPOINTMENT TO ELECTORAL COMMISSION 3 Mar 2015

  Hon Deputy Speaker, can I ask you a question?

 • CONSIDERATION OF PERSON RECOMMENDED FOR APPOINTMENT TO ELECTORAL COMMISSION 3 Mar 2015

  Are you confused or not? [Laughter.]

 • CONSIDERATION OF PERSON RECOMMENDED FOR APPOINTMENT TO ELECTORAL COMMISSION 3 Mar 2015

  Agb Adjunkspeaker, as ek na die agb lede van die ANC kyk wanneer die kwalifikasies van die benoemde uitgelees word, dan lyk hulle soos 'n juigkommando.

  Ek wil vir u s u mag dalk 'n juigkommando wees, maar u doen die demokrasie van Suid-Afrika 'n onreg aan. Die hoof van ...

 • CONSIDERATION OF PERSON RECOMMENDED FOR APPOINTMENT TO ELECTORAL COMMISSION 3 Mar 2015

  Hon Deputy Speaker.

 • MOTION OF CONDOLENCE (The late Mr N L Diale) 24 Feb 2015

  Speaker, ek het vir Nelson in 1994 hier in die Parlement leer ken.

  Wat vir my nogal opmerklik was, was dat, ten spyte van ons agtergronde wat aansienlik verskil het, ons op die verdedigingskomitee saamgestem, maar soms ook verskil het. Die besondere eienskap wat Nelson egter gehad het, was dat ...

 • Appropriation Bill 21 Jul 2014

  I know that! What a pity! [Laughter.]