S'Lindile Ann Luthuli

Politician Profile Page

S'Lindile Ann Luthuli

About S'Lindile Ann Luthuli

Appearances

I rise on behalf of the Economic Freedom Fighters and move without notice:

That the Council-

1) notes the conduct of insurance companies over the past few years that attract ...

Deputy Chairperson, I hereby move without notice, on behalf of the EFF:

That the Council-

1. notes that the Ministry of Police in its collective wisdom has failed to uphold ...

I am surprised ...

IsiZulu:

... ukuthi uNgqongqoshe uyaxakeka ukuthi yindaba umbuzo lo ebengiwubuzile uqhamuke futhi kodwa yena uyasho ukuthi kunamacala angamashumi amabili afika futhi umbuzo kumele siwubuze ngoba umsebenzi ...