Ms Regina Mina Mpontseng Lesoma

Politician Profile Page

Regina Mina Mpontseng Lesoma

About Regina Mina Mpontseng Lesoma

Appearances

My apology, House Chair. I am in the next question. Thank you.

House Chair, having noted the pronouncement made by the Minister of Finance during the Medium Term Budget Policy Statement, MTBPS, on cost- cutting measures, has the National Treasury issued any ...

Hon Deputy Speaker...

IsiZulu:

... angisho nje ngizidlulela ukuthi kuyamangalisa kuyadumaza lokhu okushiwo umhlonishwa udade oqeda ukusuka la ngoba ekomidini uvumelene nathi kodwa asikho lapho. [Ubuwelewele.]

English:

The advancement of ...