Mdudu Joshua Nene

Mdudu Joshua Nene

About Mdudu Joshua Nene

Currently

Formerly

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • THE ROLE OF SPORT IN SHAPING YOUNG PEOPLE TO BE GOOD CITIZENS (Member's Statement) 24 Jun 2008

    Ngiyabonga Phini likaSomlomo. Ingqungquthela yomhlaba wonke yentsha ebibanjelwe laphaya eThekwini eNkosi Albert Luthuli, isiqubulo sayo ebesithi, "Intsha Nabancane Bangakwazi Ukuvikela Nokwenza Izwe Libe Ngcono". Kule ngqungquthela-ke kuye kwabonakala ukuthi ezemidlalo zingakwenza ukuthi abantu abancane bangazimbandakanyi nezinto ezenza ubugebengu futhi benze izinto ezingenza ukuthi babonakale bengabantu abaphilayo nabangenza umehluko ezweni.

    Indlala ...

All Plenary Appearances