Mr Sibusiso Christopher Mncwabe

Formerly: National Assembly

Sibusiso Christopher Mncwabe

About Sibusiso Christopher Mncwabe

What is your political background and what attracted you to your political party? I grew in KZN in a place called Claremont, a very active township in terms of politics during our youth days. I started leadership at a young age when I was in standard 8. I was chairperson of the Zakhele Social Club which was a youth organisation dealing with a range of inclusive activities such as drug awareness campaigns and career guidance and so forth. More...

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Sibusiso Christopher Mncwabe…

Parliament Register of Members' Interests 2018 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
Residential House 1000m2 Pinetown

Parliament Register of Members' Interests 2017 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Sole Director: Green Farming ( dysfunctional not yet in operation) Farming

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 1000 sq.m Pinetown - Durban

Parliament Register of Members' Interests 2016 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Makhathini Green Farming Farming [Non-operational]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
Free standing house 5 Bedroomed Pinetown, Durban

Parliament Register of Members' Interests 2015 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
Residential 1 900sq.m. Pinetown, Durban
Residential property 1 200sq.m. Pinetown, Durban

Parliament Register of Members' Interests 2014 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Hazspark [Incorporator] Private Co.
Hazspark [Director] Private Co.

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 2 Bedroomed Pinetown, KZN

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

 • Questions asked to the Minister of Basic Education 29 Feb 2016

  Whether she intends to intervene in respect of the involvement of a certain teachers union (details furnished) in the selling of teacher posts in KwaZulu-Natal?
 • Questions asked to the Minister of Transport 22 Feb 2016

  Whether he intends to intervene in the (a) crisis at Ethekwini Local Municipality where hundreds of bus drivers and other staff are not being paid timeously and (b) sale and purchase of the bus company at a great loss to the ratepayers?
 • Questions asked to the Minister of Transport 11 Feb 2016

  Whether he intends to intervene in the (a) crisis at Ethekwini Local Municipality where hundreds of bus drivers and other staff are not being paid timeously and (b) sale and purchase of the bus company at a great loss to the ratepayers?

All Questions and Answers

Plenary appearances

 • NATIONAL ASSEMBLY TUESDAY, 19 MARCH 2019 19 Mar 2019

  Sekela Somlomo, ngisukuma egameni le-NFP ngizwakalisa ukuthi umbiko othulwe lapha phambili siyawesekela. Uyilokho ngempela ikomidi elikwenzile kulesikhathi esincane ebesibhekene naso. Siyacela ke nathi ukuthi laba abazoba nenhlanhla ukuthi babuyiselwe kule Ndlu yesiShayamthetho kokuzayo bayibeke eqhulwini indaba yokubuyiswa komhlaba. Lokhu Sihlalo ngikusho ngokuthi kuwudaba olusezinhliziyweni zabantu bakithi kakhulu. Ayikho into ethinta ...

 • NATIONAL ASSEMBLY TUESDAY, 12 MARCH 2019 12 Mar 2019

  Sihlalo ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba, ngibingelele abahlonishwa bonke namakhosi akhona lana nokuMkani. Sibonge leli thuba silitholayo njengeNFP sikuveze ukuthi siyaweseka lo mthetho okhuluma ngezindaba zabaholi bendabuko, nokuthi amacala nezinkinga ezingabakhona esizweni soNdabezitha bangabamba liphi iqhaza ekuzixazululeni.

  Sihlalo uMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyasho ukuthi uyabemukela ubukhosi futhi uyazi ukuthi kumele unikwe ...

All Plenary Appearances