Sam Zandamela

National Council of Provinces

Formerly: Mpumalanga Provincial Legislature

Sam Zandamela

About Sam Zandamela

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

  Ngiyabonga Sekela Sihlalo, Ngqongqoshe siyakwamukela ukuthi uhwebo lwamahhala eAfrika luyenzeka. Ukweseka lokho besifuna ukwazi Ngqongqoshe ...

  English:

 • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

  Hhayi, uyeza uNgqongqoshe. Besifuna ukwazi ukuthi njengoba lohwebo lwamamakhethe amahhala lwenzeka. Ngabe zikhona izinhlelo namasu akhona enziwe afana nemizila yezitimela ukuthwala imithwalo ukuxhumana namanye amazwe azungeze i-Afrika? Uzokwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi uma lohwebo lwamamakhethe amahhala

  lwenzeka kuphela e-Afrika kungangeni amanye amazwe ngoba angeke sikwazi ukuqhudelana nawo? Uzokwenza kanjani ukuvikela loluhwebo ...

All Plenary Appearances