Ms Nokulunga Primrose Sonti

National Assembly

Nokulunga Primrose Sonti

About Nokulunga Primrose Sonti

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Nokulunga Primrose Sontiā€¦

Parliament Register of Members' Interests 2014 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 1 Bedroomed Wonderkop

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

All Questions and Answers

Plenary appearances

 • MINEWORKER BRUTALLY KILLED IN MARIKANA (Draft Resolution) 5 Nov 2019

  House Chairperson, on behalf of the EFF, I moved without notice:

  That the House -

  1) notes the passing of Lungisa 'Kaizer' Madiba, a mineworker from Marikana, who was brutally killed on 1st of November;

  2) further note that Kaizer Madiba was shot and killed on his way to work ...

 • UNGQONGQOSHE WEZEMFUNDO EPHAKEME NEZESAYENSI KANYE 12 Jul 2019

  Oh nkosi yam, siyabulela Sihlalo ohloniphekileyo, intle kakhulu into ethethwa ngutata kodwa akuvakali uyalwa ngoku ingathi uyashumayela, akukho secaweni apha. Kaloku apha sikwenye indlu kodwa ...

  The ACTING HOUSE CHAIR (Ms L S MAKHUBELA-MASHELE): Hon Sonti

  that is not a point of order, can you sit down.

All Plenary Appearances