Prince Mangosuthu Gatsha Buthelezi

Politician Profile Page

Mangosuthu Gatsha Buthelezi

About Mangosuthu Gatsha Buthelezi

Appearances

Kungekona ukuthi ngiqophisana noNgqongqoshe ngoba angikhuliswanga kanjalo. Iqiniso ukuthi emva kokuthi uNgqongqoshe eseshilo ukuthi umhlangano wakhe awusekho. Ngamtshela ukuthi ngizokuya ukuyokhuluma nabantu emva kokuthi

ethe kukhona abantu abasehostela ababonakale begijima ...

Madam Chairperson of the NCOP, I think what we have seen today is disgusting. I think our country is really being torn to pieces and I think that the struggle ...

Hon Speaker, hon Chairperson of the NCOP, His Excellency the Deputy President, the hon Acting Chief Justice, Justice Moseneke, hon Deputy Speaker, hon Deputy Chairperson of the NCOP, hon premiers, ...