Ms Muntu Doreen Nxumalo

Formerly: National Assembly

Muntu Doreen Nxumalo

About Muntu Doreen Nxumalo

Muntu Doreen Nxumalo's plenary attendance record for Feb-Apr 2013 and 2012.

Currently

Formerly

Parliament Register of Members' Interests 2013 [Source]

BENEFITS

Description Source
Voyager miles SAA

Parliament Register of Members' Interests 2012 [Source]

BENEFITS

Description Source
Free miles SAA

Parliament Register of Members' Interests 2011 [Source]

BENEFITS

Description Source
Free miles SAA

Parliament Register of Members' Interests 2010 [Source]

TRAVEL

Sponsor Description
Woman's Network Travel to conference - Sweden [Flight and accommodation]

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • No3343E 30 Oct 2013

    Sekela Somlomo, ngicela ukubuza kuNgqongqoshe ukuthi niye nahlangana yini namakhosi ukuxoxa ngalolu daba olukhulu kangaka lokuhlukumezeka kwabantu besifazane nabantwana? Kukhona nokuhlukumezeka kwezinkonkoni. Njengomnyango senihlangene yini nabo na ukuze mhlawumbe kubonakale ukuthi kungancishiswa kanjani konke lokhu, kanye nokuthi bangasizakala kanjani? Sewuhlangene yini nabezenkolo ukuze basebenzisane nathi ukulwa nalolu daba olungaka oluhlasele ...

  • Pfma. 11 May 2012

    Sihlalo ohloniphekileyo, Ngqongqoshe ... [Hon Chairperson, Minister ...] [Interjections.]]

All Plenary Appearances