Babalwa Madikizela

Politician Profile Page

Babalwa Madikizela

About Babalwa Madikizela

Appearances

ANC.

12 Mar 2020

Sihlalo, uMphathiswa uDe Lille amalungu eqela elilawulayo eNtshona Koloni iDA, kumaLungu eBhunga laMaphondo leSizwe, mandizibulisele ngale njikalanga.

English:

There has been much talk across our country in all spheres of ...